top of page

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

NOTEIKUMI

1. Atverot un lietojot tīmekļa vietni www.lrbeauty.lv, lietotājs apliecina, ka ir izlasījis šos Noteikumus, izprot un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

2. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta veikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.

3. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.


5. Ja Pārdevējs ir veicis Noteikumu grozīšanu vai papildināšanu, tad iepriekš veiktais Pasūtījums tiek izpildīts un Preces piegādātas pēc Noteikumiem, kas bijuši spēkā dienā, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.


6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.


7. Apstiprinot un apmaksājot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina, ka ir piekritis noslēgt un noslēdz Distances līgumu ar Pārdevēju, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Pircējs apņemas pildīt Distances līguma saistības un apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona.


8. Distances līgums ir spēkā līdz pilnīgai līgumslēdzēju pušu saistību izpildei.


9. Pārdevējs nodrošina tīmekļa vietnes saturu un sniedz pakalpojumus, saskaņā ar Noteikumiem

PREČU PIEGĀDE

1. Pasūtīto preču apstrāde notiek1-2 darba diena dienu laikā.

Ja veiksiet pasūtījumu ārpus darba laika: pasūtījums tiks apstrādāts veikala darba laikā. Pirkuma rēķins tiek nosūtīts uz pircēja e-pasta adresi, kas tika norādīta veicot pirkumu. Oficiālajās Valsts brīvdienās pasūtījumi netiek apstrādāti. 

Darba laiks P-P 9:00-17:00 ; S-SV- pēc vienošanās

2.  Pirkuma veikšanas brīdī "sadaļā mans grozs" Jums būs iespēja izvēlēties kādu no preces saņemšanas opcijām: preču saņemšana uz vietas birojā, Blaumaņa ielā 5a, Rīgā vai preču piegāde uz Jūsu izvēlēto omnivas pakomātu.​ Pasūtījumi ārpus Latvijas tiek piegādāti ar omnivas pakomātu starpniecību (ja iespējams) vai pasta pakalpojumiem.

 

3. Pārdevējs veic preču izsūtīšanu 1-2 darbadienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis apmaksu par pasūtījumu savā bankas kontā.


4. Steidzamos gadījumos, ja Pircējam nepieciešama ātrāka preču izsūtīšana vai saņemšana uz vietas birojā, Blaumaņa ielā 5a, Pircējs laicīgi par to informē Pārdevēju, lai vienotos par iespējām veikt ātrāku pasūtījuma apstrādi.

 

5. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no Pircēja izvēlētā piegādes veida,- piegāde izmantojot omniva pakomātu, cena - 3.50 EUR, ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz 70 EUR;

6. Gadījumos, ja Pircējs vēlas saņemt pasūtījumu, izmantojot citu piegādes veidu, tad Pircējam tas ir jāsaskaņo ar Pārdevēju.

7. Gadījumos, ja produktu izsūtīšana aizkavējās, tad Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos.


8. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes aizkavēšanos, kas saistīta ar Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma sniedzēja kavēšanos.

PRECE, PRECES PASŪTĪŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

1.Prece

1.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. 

1.2. Atsevišķos gadījumos Preču iepakojums var atšķirties no tīmekļa vietnē redzamā iepakojuma.
1.3. Izlietojamo preču derīguma termiņš, partijas numurs un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.
1.4. Ražotāja garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
(1.) Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).
(2.) Aizpildītu ražotāja garantijas talonu.
1.5. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams nogādāt preci atpakaļ Veikalā. Izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
1.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un piederumiem ar ierobežotu resursu.
1.7. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
1.8. Ziemas periodā atsevišķām Precēm tiek noteikts uzglabāšanas un transportēšanas temperatūras režīms.
1.9. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

2.Cena

2.1.Pārdevējs apņemas Pircējam pārdot un piegādāt preci atbilstoši veiktajam pasūtījumam interneta veikalā;
2.2. Vispārīgs preču apraksts, sastāvs, iepakojuma un piegādes veids aprakstīts katrai precei aprakstīts individuāli. Pārdevējs informē, ka informācija par produktu var tikt mainīta bez brīdinājuma;
2.3. Gadījumos, ja pasūtītā prece nav pieejama vai radušās problēmas piegādē, tad Pārdevējs par to informē Pircēju vienas darba dienas laikā;
2.4. Produktu krāsas dzīvē var atšķirties no interneta redzamajām monitoru uzstādījumu dēļ;
2.5. Produktu cenas katram produktam ir atspoguļotas atsevišķi. Pārdevējs informē, ka cenas interneta veikalā ir mainīgas, cenu Pārdevējs var mainīt bez brīdinājuma;
2.6.Preces cena ir norādīta eiro (EUR) valūtā ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
2.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi uz Pircēja noradīto adresi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētās piegādes vietas. 

3.Pasūtīšana 

3.1. Lai veiktu pasūtījumu interneta veikalā, Pircējs izvēlās preces, to izmēru vai kādu no pieejamajām variācijām un pievieno tās pirkuma grozam. Lai apstiprinātu pasūtījumu Pircējs izvēlās opciju - Pasūtīt;
3.2. Pircējs pats personīgi ir atbildīgs par piegādes datu korektumu;
3.3. Pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircējam transporta iepakojumā - kartona kastē vai polsterētā pasta sūtījumu aploksnē. Pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. 
3.4. Pircēja pienākums ir nekavējoties pārbaudīt piegādāto Preču atbilstību Pasūtījumam (veids, kods, tilpums, daudzums) un bez vilcināšanās ziņot Pārdevējam par konstatētajām neatbilstībām.
3.5. No Preču saņemšanas brīža Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un drošu uzglabāšanu.


4. Pasūtījuma apmaksa

4.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs pasūtījumā norādītajā e-pastā saņem rēķinu ar uzņēmuma rekvizītiem un darījuma detaļām;
4.2. Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta;
4.3. Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu, izmantojot bankas pārskaitījumu, karšu maksājumu vai PayPal;
4.4. Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu  Pārdevējam sedz Pircējs;
4.5. Pasūtījuma izgatavošanu Pārdevējs uzsāk tikai tādā gadījumā, ja Pārdevējs saņēmis naudu par pasūtījumu savā bankas kontā.

bottom of page